Go to Top

DÖNER SERMAYE MUHASEBE SİSTEMİ

Türkiye genelindeki 81 işletme ile Merkez İşletmenin bakanlıkla olan koordi- nasyonunun yapılması sağlanmıştır. Bütçe İşlemleri, Ödeme Emirleri, İşlem Fişleri, Fatura İşlemleri, Ay/Yıl Sonu İşlemleri, Detaylı Aylık/Günlük Raporlamalar ile tüm işlemler Maliye Bakanlığı Muhesebat Genel Müdürlüğünün belirlediği şekilde çevrim içi ortamdan yapılabilmektedir.

Proje Detayı

Müşteri:
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Yüklenici:
İnfopark adına yapılmıştır.

Teslim Tarihi:
Ekim 2011